פנדה שירותי דרך

כניסה למערכת הניהול

פסימיסט רואה בהזדמנות קושי,
אופטימיסט רואה בקושי הזדמנות

~ סר וינסטון צ'רצ'יל ~